Konsultointi

 

Yrityksemme toimii liikkeenjohdon alalla niin pienissä
kuin keskisuurissa kasvuhakuisissa yrityksissä.

Toiminta-ajatuksena on asiakkaiden kilpailukyvyn
ja kannattavuuden pysyvä paraneminen.

Alueenamme on koko maa.

 

Tyypillisesti yrityksellämme on pitkään jatkuneet asiakassuhteet. Hankkeet keskittyvät asiakasyrityksen liiketoiminnan edelleen kehittämiseen, tulosparannuksiin ja myös tarvittaessa kansainvälistymiseen sekä pelastusoperaatioihin. Yrityksen dokumentoitu osaaminen sopivat niin nousukauden kuin lamankin tarpeisiin.

Analysoimme asiakkaan toimintaympäristön, tarpeet ja toteutamme kehittämisohjelman avulla konkreettiset toimenpiteet, niin asiakasyrityksen sisällä kuin markkinoilla.

Kaikki tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen avainhenkilöiden ja verkostojen kanssa.

 

EU:n tietosuoja-asetus

Tietosuoja kuntoon

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR hyväksyttiin keväällä 2016 kahden vuoden siirtymäajalla. Näin ollen suomalaistenkin yritysten on oltava asetusten vaatimusten mukaisessa kunnossa keväällä 2018. Asetus koskee käytännössä kaikkia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita ja henkilötietojärjestelmien toimittajia. Vaikka Suomen henkilötietolaissa on ollut jo entuudestaan monia asetukseen liittyviä vaatimuksia tuo asetus mukanaan kuitenkin laajan joukon uusia vaatimuksia, jotka organisaatioiden tulee täyttää. Lisäksi asetukseen sisältyy aiemmasta poiketen voimakas sanktiointi. Toimintatapojen ja tarvittavien järjestelmämuutosten toteuttaminen vie aikaa ja toimeen kannattaakin tarttua mahdollisimman nopeasti.

ic-Solvo tarjoaa tähän nopean ja helpon startin. 

Autamme yritystänne saavuttamaan tietosuoja-asetuksen vaatimukset sopivassa aikataulussa.

Työssä edetään tyypillisesti seuraavasti:

  • Tunnistetaan tietosuojan kannalta keskeiset järjestelmät ja toimintatavat
  • Nykytilanteen ja tietosuoja-asetuksen vaatimusten välisen eron tunnistaminen ja analysointi
  • Kehitystoimien suunnittelu ja kuvaaminen (ja haluttaessa läpiviennin tuki) yhdessä asiakkaan kanssa

Kartoituksen perusteella organisaatio saa:

  • Selkeän kuvan nykytilanteen ja tavoitetilan erosta
  • Tarvittavien kehitystoimien kuvauksen
  • Road mapin ja suunnitelman kehitystoimien etenemisestä 
  • Haluttaessa tukea suunnitelman kehitystoimien läpiviennissä

Selkeän, realistisen ja helposti kommunikoitava etenemissuunnitelman ja sen toimeenpanon avulla kykenet varautumaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Lisäksi pystyt osoittamaan tämän asiakkaillesi sekä eri sidosryhmille.

 Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää.

 

"Vastaa kyllä, jos tiedät mitä tarkoittaa GDPR-asetus. (General Data Protection Regulation)

Vastaa kyllä, jos tiedät että yrityksesi on valmiina tämän asetuksen vaatimuksiin."